Aktuelnosti

Podijeli članak:

Udruženje „Marathon“ Sarajevo implementira projekt Sport Op kojim inkluzija podrazumijeva sve

Udruženje „Marathon“ Sarajevo implementira projekt Sport Op kojim inkluzija podrazumijeva sve

Sport! OP! (Mogućnosti za uključivanje ranjive omladine kroz sport) je projekt u okviru programa Evropske unije Erasmus+ koji se provodi u 6 različitih regija: Belgija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Francuska, Španija i Švedska.

Cilj ovog projekta je poboljšati dobrobit ranjive djece izgradnjom otpornosti i razvojem socijalnih i životnih vještina. Što se postiže formulisanjem lokalnih strategija za korišćenje učešća u sportu kao sredstva za socijalno uključivanje.

Udruženje „Marathon“ Sarajevo u saradnji sa SOS Dječjim selom u Sarajevu i Atletskim klubom Novi Grad radi na socijalnoj inkluziji djece u riziku koristeći atletiku kao alat za promociju i razvoj dječjeg ličnog poštovanja, samopouzdanja, timskog rada, učtivosti, socijalnih i fizičkih vještina, da bi bili društveno prihvaćeni, uključeni i razumijeni u lokalnoj zajednici.

Bavljenje humanitarnim aktivnostima u lokalnoj zajednici je nešto što nevladina organizacija „Maraton“ čini već godinama. U okviru ovog projekta imamo priliku poboljšati život ugrožene djece baveći se onim što najbolje radimo - sportom.

Djeca su iskrena mala ljudska bića koja će se osnažiti i prerasti u samopouzdane, vješte i moralne odrasle osobe, a ovaj projekt ima za cilj pružanje jednakih mogućnosti svakom djetetu da to postigne.

Iskreno smo ponosni što smo dio ovog međunarodnog projekta te kao i jedina zemlja koja nije članica EU. A mi se trudimo da što bolje iskoristimo to u lokalnoj zajednici. 

Sport Op će i dalje donositi pozitivne vrijednosti zajednici i uključivati mlade kroz sport, prilagođeno uslovima u pandemiji.

O nama
European Athletics
Sarajevo Running Club
Running tours