Coca-Cola Polumaraton / Half Marathon

marathon-individual-min

Coca-Cola Polumaraton / Half Marathon

52.00 KM

Individualna prijava na polumaraton.
Vrste: Rana, Standardna i Kasna prijava.

Half marathon single registration.
Types: Early, Standard and Late registration.

Za ličnu uplatu i uplatu putem banke kliknite ovdje.
For personal and direct bank fee purchase click here.

Očisti / Clear
SKU Prijave / Registration SKU N/A Kategorije / Categories , ID Prijave / Registration ID4169

Detalji trke / Race details

Datum / Date: 17/09/2017

Početak trke / Start time: 10:00

Kraj trke / End time: 18:00

Lokacija / Location: BBI Centar, Sarajevo BiH

facebook
instagram
twitter